Xuất bản thông tin

null Lai Vung tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,64%

baucu Tin tức

Lai Vung tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,64%

 

Báo cáo của Hội đồng bầu cử huyện Lai Vung cho biết, dù cuộc bầu cử ĐB Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới 2021 -2026 diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt khi cả nước phải căng mình phòng chống dịch Covid 19 với nhiều phương án đặt ra nhằm đảm bảo sức khỏe cho cử tri tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.  

 

Tổng kết cử tri đi bầu cử trong ngày 23/5 trên địa bàn huyện của  HĐBC huyện lai Vung cho biết, 81 điểm bầu cử trên địa bàn huyện đã có 149.153 cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình bầu ĐB Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới 2021-2026, đạt tỉ lệ 99,64%, trong đó, có 8 xã, thị trấn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, 04 xã không đạt là Long Hậu 99,99%, Tân Hòa 99,03%, Vĩnh Thới 98,68% và xã Tân Thành đạt 98,56%.

Phúc Hiền