Xuất bản thông tin

null LAI VUNG KHAI MẠC NGÀY HỘI BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

baucu Tin tức

LAI VUNG KHAI MẠC NGÀY HỘI BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Hôm nay chủ nhật 23/5/2021 cử tri cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp không khí bầu cử cũng rất háo hức, nhộn nhịp nhưng cũng không quên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
 

Trong lần bầu cử này, toàn huyện Lai Vung có 81 điểm bỏ phiếu ở 12 xã, thị trấn với 149 ngàn cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách cử tri được các xã, thị trấn niêm yết tại 299 điểm để cử tri rà soát và điều chỉnh thông tin sẵn sàng cho ngày bầu cử. Trong lần bầu cử này đặc biệt hơn những nhiệm kỳ trước do trong tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến hết sức phức tạp nên các phương án phòng chống dịch Covid 19 cũng được Hội đồng bầu cử huyện, các địa phương, ngành y tế luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch covid 19 trước trong và sau ngày bầu cử, nhằm đảm bảo an toàn an ninh cho ngày bầu cử.

 

 Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử huyện đã triển khai và chỉ đạo ủy ban bầu cử tập trung triển khai thực hiện có chất lượng các hoạt động kiểm tra, giám sát các điểm bầu cử trong toàn huyện./.
 

Phúc Hiền