Xuất bản thông tin

null Vận động hộ cận nghèo tự mua 1.353 thẻ BHYT

Chi tiết bài viết Tin tức

Vận động hộ cận nghèo tự mua 1.353 thẻ BHYT

Tính từ tháng 10 năm 2020 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ của huyện Lai Vung đã vận động hộ cận nghèo tự mua 1.353 thẻ BHYT với số tiền hơn 113 triệu đồng. Song song đó Hội kêu gọi vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho hộ cận nghèo 708 thẻ BHYT, giá trị quy thành tiền hơn 66,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở còn tích cực vận động, tuyên truyền lợi ích khi tham gia BHYT, các chế độ, chính sách thụ hưởng khi tham gia BHYT cho bản thân và gia đình, qua đó đã có 7.503 người dân tự nguyện tham gia với số tiền 2 tỷ 867 triệu đồng; Hội thành lập mới 08 tổ hùn vốn mua BHYT với 121 thành viên, nâng tổng số hiện nay là 23 tổ cả huyện với 357 thành viên, góp phần cùng địa phương thực hiện đạt 87,3% tỷ lệ người dân tham gia BHYT so với chỉ tiêu tỉnh giao./.

Kim Phụng