Xuất bản thông tin

null Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021

Để giúp học sinh, phụ huynh nắm rõ các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh năm 2021. Hiện nay, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã công bố hệ thống thông tin hỗ trợ trên trang web của Sở Giáo dục và đào tạo.

 

Đối với 3 trường THPT trên địa bàn huyện sẽ đăng trên website của trường và thông tin cụ thể qua sinh hoạt lớp, họp cha mẹ học sinh để học sinh lớp 12 và phụ huynh các em theo dõi và nắm rõ nội dung.

Theo đó, có 02 hệ thống hỗ trợ: 01 là, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp: ông Trương Thanh Bình, điện thoại 0919128890, email: ttbinh.dongthap@moet.edu.vn; bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại 0989216978, email: ntthang.dongthap@moet.edu.vn; ông Mai Văn Rồng, điện thoại 0986367087, email: mvrong.dongthap@moet.edu.vn

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Email: hotrothi2021@moet.gov.vn; từ ngày 27/4 đến ngày 20/8/2021;  Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính, điện thoại 024.32181386, cụ thể: Đợt 1: Từ ngày 27/4 đến ngày 11/5/2021; Đợt 2: Từ ngày 06/7 đến ngày 09/7/2021; Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non: Email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn; từ ngày 27/4 đến ngày 31/12/2021; Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính, điện thoại: 024.32181386, cụ thể: Đợt 1: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021; Đợt 2: Từ ngày 06/8 đến ngày 01/9/2021.

Kim Đồng