Xuất bản thông tin

null Trong 4 tháng đầu năm có 32 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Trong 4 tháng đầu năm có 32 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Do ảnh hưởng của tình hình hình dịch bệnh Covid – 19 nên công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ( gọi tắt là xuất khẩu lao động) ở huyện Lai Vung gặp nhiều khó khăn.

 

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, từ đâu năm 2021 đến nay toàn huyện chỉ có 32/150 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 21% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện Lai Vung vẫn còn 103 lao động đang học tiếng và giáo dục định hướng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh chờ tình hình dịch bệnh ổn định sẽ xuất cảnh.

Trước tình hình trên, UBND huyện Lai Vung đề nghị người lao động, trong thời gian chờ đợi cần củng cố thêm kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tác, tham gia ngay vào thị trường lao động quốc tế khi dịch bệnh được đẩy lùi./.

Công Danh