Xuất bản thông tin

null Lai Vung tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021

Ngày 23/4/2021 UBND huyện Lai Vung phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021 cho 142 hoà giải viên thuộc 71 tổ hoà giải trên địa bàn huyện.

 

Xác định hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần trực tiếp tác động đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đồng thời nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kịp thời trang bị kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên ở cơ sở. Ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Lai Vung tham dự, báo cáo các chuyên đề tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn các báo cáo viên đã cung cấp các thông tin, nội dung kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hoà giải ở cơ sở thông qua các chuyên đề như: Một số điểm cần lưu ý của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chuyên đề hòa giải ở cơ sở về tranh chấp đất đai đồng thời thông qua hội nghị tập báo cáo viên đã cung cấp những điểm cần chú ý của Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; những kỹ năng cần thiết thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở và trao đổi các tình huống hoà giải thực tế do các tổ hoà giải nêu ra.

Cũng trong hội nghị tập huấn Ban tổ chức hội nghị đã cấp phát tờ rơi về các quy định pháp luật dân sự về thừa kế, quy định pháp luật về đất đai…cho các hoà giải viên với mong muốn đây sẽ là nguồn thông tin, tài liệu phục vụ trực tiếp công tác hoà giải ở cơ sở. Từ nguồn thông tin, tài liệu quan trọng này các hoà giải viên sẽ khai thác có hiệu quả vào hoạt động hoà giải của mình góp phần nâng cao tỷ lệ hoà giải thành trên địa bàn huyện.

Thanh Xuân