Xuất bản thông tin

null Ra mắt Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư không để xãy ra cháy nổ, vừa qua UBND xã Hòa Long phối hợp Phòng PC 07 Công an tỉnh Đồng Tháp, ra mắt Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu dân cư ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung.

 

Đội gồm 21 thành viên hoạt động dưới sự lãnh đạo của UBND xã Hòa Long. Đội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền về PCCC và tự kiểm tra an toàn PCCC, nhắc nhở động viên nhân dân chấp hành tốt các quy định và nội quy PCCC và CNCH ở khu dân cư; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên. Đặc biệt, tổ chức thường trực và chữa cháy kịp thời khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư và có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Đội về đơn vị quản lý.

 

Sau buổi lễ Đội PCCC và CNCH đã thực hiện diễn tập về kỹ năng và nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Tính đến nay huyện Lai Vung đã ra mắt được 04 đội an toàn PCCC và CNCH khu dân cư, 14 đội PCCC dân phòng, trong thời tới huyện sẽ tiếp tục ra mắt thêm các đội phòng PCCC và CNCH tại các khu dân cư còn lại trên địa bàn huyện./.

Nguyên Lộc