Xuất bản thông tin

null Lai Vung khai mạc chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung khai mạc chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Sáng ngày 26/03/2021, tại Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền Thanh. UBND huyện Lai Vung tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung nhấn mạnh, ngày chạy Vì sức khỏe toàn dân sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng tuổi trẻ, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ phát động, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện cùng 800 lực lượng ĐVTN, CBVC, nhân dân thị trấn Lai Vung và học sinh đã hoàn thành đường chạy dài 2000m trên tuyến nội ô thị trấn Lai Vung.

Nguyễn Huy