Xuất bản thông tin

null HTX Hoa kiểng Tân Dương xuất khẩu khẩu 20 tấn chậu nhựa PE sang thị trường CANADA

Chi tiết bài viết Tin tức

HTX Hoa kiểng Tân Dương xuất khẩu khẩu 20 tấn chậu nhựa PE sang thị trường CANADA

Trong tháng 10 năm 2020 HTX Hoa kiểng Tân Dương đã xuất khẩu 20 Tấn chậu nhựa PE dùng để trồng hoa kiểng , tương  đương  với 140.000  đơn vị sản phẩm sang thị trường CANADA  thông qua đối tác trung gian là Cty TNHH Thương mại Dịch vụ AUTO EATONE PRO Thành Phố HCM .

 

Về giá cả xuất khẩu cao hơn thị trường trong nước khoảng 10% , Đây là lô hàng đầu tiên của HTX xuất khẩu qua đường chính ngạch, mẫu sản phẩm  phải thiết kế mẫu theo yêu cầu của đối tác.

Ông Bùi Ngọc Đang giám đốc HTX cho biết: “ Đây là hướng đi mới đòi hỏi HTX phải trang bị  thêm máy móc thiết bị sản xuất,  để vừa cung cấp chậu cho vùng trồng hoa kiểng ở xã Tân Dương, làng hoa Sa Đéc, thị trường trong nước.”

Được biết HTX Hoa kiểng Tân Dương được thành lập vào ngày 16  tháng  5  năm 2018 với 105 thành viên vốn điều lệ 400 triệu đồng với muc tiêu làm dịch cụ cung cấp vật tư, phụ liệu cho nghề trồng hoa kiểng, hỗ trợ thành viên về kỹ thuật trồng trọt và thông tin thị trường. Cơ sở sản xuất hoa kiểng của HTX đến nay đã trang bị 10 máy đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động có thu nhập ổn định từ 4,5 -7,5 triệu đồng / tháng. Đây là một HTX kinh doanh có hiệu quả  trong số các  HTX đã thành lập trên địa bàn huyện Lai Vung.

Phạm Văn Thật