Xuất bản thông tin

null Kiểm tra kết quả thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra kết quả thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020

Vừa qua Đoàn kiểm tra "Năm dân vận khéo" 2020 tỉnh Đồng Tháp do ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở nội vụ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra tai huyện Lai Vung.

 

Đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tại huyện Lai Vung năm 2020. Đội ngủ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện luôn thực hiện kịp thời, không có hồ sơ trễ hẹn. Đặc biệt, mô hình xã hội hóa cầu đường vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể từ đầu năm đến nay khởi công xây dựng 52/50 cầu nông thôn với kinh phí hơn 16,5 tỷ đồng trong đó: mạnh thường quân hỗ trợ hơn 9,4 tỷ, ngân sách UBND huyện hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp cùng hơn 17.500 ngày công lao động.

Đoàn kiểm tra đề xuất những việc cần làm trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng phòng ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ của mình đưa công tác dân vận vào hoạt động hàng năm nhưng không rập khuôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hòa giải cơ sở; Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo; Cải cách hành chính đúng quy định và chất lương; Tập trung giải quyết quan hệ phối hợp giữa UBND với UB. MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội; Ban hành kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Kết quả thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020, đạt được những kết quả trên, rất đáng trân trọng, là tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Dân vận của những năm tiếp theo./. 

                                                                                                           

                                                                                                            Nguyên Lộc