Xuất bản thông tin

null Sơ kết 05 năm chương trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn: Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết 05 năm chương trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn: Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”

Ngày 09/12/2020 UBND huyện Lai Vung tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn: Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”.

 

Chương trình được thực hiện mỗi tháng 01 kỳ vào sáng ngày thứ 7 tuần cuối mỗi tháng, thời lượng phát sóng 60 phút. Tính từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2020, Chương trình đã phát sóng được 72 kỳ, nội dung chủ đề mỗi kỳ đều được xây dựng dựa trên yêu cầu nhiệm vụ chính trị thực tế của địa phương phù hợp từng thời điểm, định hướng dư luận và giải tỏa những vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm. Đã tiếp nhận trên 900 câu hỏi của người dân gửi đến và được các diễn giả trả lời thỏa đáng. Thông qua chương trình giúp cán bộ lãnh đạo tham gia làm diễn giả nắm bắt sâu lĩnh vực, chuyên môn mà ngành, đơn vị mình phụ trách, từ đó nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nhạy bén khi xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc của Nhân dân.

Để nâng chất lượng chương trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn: Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”, thời gian tới Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị êkip chương trình cần xây dựng chủ đề hàng tháng gắn với cuộc sống của người dân, nội dung người dân quan tâm, lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo sự đồng hành, thân thiện giữa chính quyền với nhân dân. Bên cạnh đó diễn giả tham gia chương trình cần phải tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỷ năng trả lời trên sóng phát thanh đạt yêu cầu về nội dung và hình thức tạo sinh  động, thu hút người nghe./.

Kim Phụng - Phúc Hiền