Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2020

Chiều 25/11/2020, UBND huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Hội nghị có hơn 50 đại biểu gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Phát triển nông thôn; Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân; Các ban, ngành, đoàn thể huyện; Uỷ ban nhân dân, cán bộ công chức nông nghiệp các xã, thị trấn; Các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện cùng tham dự.Chủ trì Hội nghị ông Huỳnh Duy Khương – Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Theo báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp, nông thôn cho thấy: năm 2020 là năm ngành nông nghiệp giành thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị trên ha canh tác mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra, kết quả tái cơ cấu các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đạt từ 83 – 110% so với kế hoạch đề ra. Về phát triển kinh tế hợp tác, hội quán, huyện hiện có 11 HTX với 711 hội viên tăng 02 HTX so với năm 2019, 54 tổ hợp tác, giảm 6 tổ so với cùng kỳ, có 9 hội quán với 479 thành viên. Về sản phẩm Ocop, huyện hiện có 9 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt 3 – 4 sao; riêng năm 2020 có 6 sản phẩm chờ kết quả xét duyệt của Hội đồng cấp tỉnh. Về xây dựng NTM, huyện hiện có 07/11 xã đạt NTM là: Long Thắng, Tân Thành, Hòa Long, Vĩnh Thới, Tân Phước, Tân Dương, Hòa Thành và các xã Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa, Long Hậu hoàn chỉnh hồ sơ, chuẩn bị gửi Hội đồng cấp Tỉnh thẩm định. Xã Long Thắng đạt 18/19 tiêu chí NTM nâng cao, chưa đạt tiêu chí thu nhập. Huyện đạt 4/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Nhiều mô hình mới được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp như: phun thuốc tự động trên cây có múi ở xã Vĩnh Thới, trồng dưa lưới trong nhà kín, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và trồng ớt theo công nghệ tưới vi sinh, không sử dụng phân, thuốc hóa học ở xã Tân Thành. Huyện hiện có 03 nhãn hiệu được cấp chứng nhận là Quýt Hồng, Quýt Đường, Cam xoàn. Huyện có 198 ha cây ăn trái sản xuất theo quy trình VietGap được cấp giấy chứng nhận. Có 77,2 ha đăng ký mã vùng trồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Để đạt được các chỉ tiêu sản xuất ngành nông nghiệp, giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã NTM đã đạt, phấn đấu đến cuối năm 2021 xã Tân Thành đạt NTM nâng cao, Long Thắng, Tân Dương cơ bản đạt NTM nâng cao, Huyện cơ bản đạt NTM. Hội nghị đã nêu các giải pháp như: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp; Bố trí giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất với quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Sản xuất nông nghiệp còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: giá cả thị trường, dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế…

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyên Lộc