Xuất bản thông tin

null Ra mắt Hội quán thứ 105 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Hội quán thứ 105 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhằm tập hợp những người yêu thích sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh vật cảnh, nghệ nhân hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh. Sáng ngày 15/11/2020 UBND thị trấn Lai Vung (TTLV) huyện Lai Vung ra mắt Hội quán Hoa kiểng TTLV ở khóm 2. Hội quán có 48 thành viên, Ban chủ nhiệm gồm 11 người, có 01 chủ nhiệm và 02 phó chủ nhiệm. Ông Dương Ngọc Thanh là chủ nhiệm.

 

Hội quán có nhiệm vụ xây dựng thành viên trở thành hạt nhân tiêu biểu về hoạt động tiến bộ, an sinh xã hội. Trực tiếp tư vấn, chia sẻ hỗ trợ về hoa học kỹ thuật, kinh nghiệm cho thành viên trong sản xuất hoa kiểng. Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình kinh tế hợp tác phù hợp yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn, sản xuất kinh doanh hoa kiểng gắn với tham quan du lịch cộng đồng. Ngoài ra vận động thành viên có điều kiện đóng góp về vật chất, tinh thần cho xã hội.

Chúc mừng tân hội quán, thay mặt BTV Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Thời – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao quà của Tỉnh cho Hội quán gồm bức tranh thư pháp và 01 điện thoại thông minh.

Được biết đây là Hội quán thứ 10 của huyện Lai Vung và là hội quán thứ 105 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Kim Phụng