Xuất bản thông tin

null HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

Chi tiết bài viết Tin tức

HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

Chiều ngày 10/11/2020, UB MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, văn minh đô thị”.

Hội nghị đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

 

Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung cũng đã báo cáo 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, văn minh đô thị” trên địa bàn huyện với nhiều kết quả nổi bật như: phối hợp vận động số tiền 76 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; vận động trên 79 tỷ đồng để xây dựng 316 cây cầu bê tông, đổ dal gần 88km đường nông thôn; thắp sáng đường quê 111km...Hằng năm có trên 94% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ khóm văn minh đô thị, ấp văn hóa – NTM đạt 99%...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Dương Thành Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lai Vung đề nghị MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình, cách làm hay hiệu quả trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác vận động nhân dân phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, thế mạnh của từng địa phương để vận động Nhân dân cùng hiệp lực, phát huy sức sáng tạo trí tuệ và tài năng của mình đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng và an ninh huyện nhà, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đã đề ra.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 2 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. UBND huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tốt trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, văn minh đô thị” trên địa bàn huyện 5 năm qua./.

Anh Duy