Xuất bản thông tin

null Thông báo chiêu sinh Lớp ôn và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản tháng 11 năm 2020

Trang chủ Thông báo

Thông báo chiêu sinh Lớp ôn và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản tháng 11 năm 2020

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chiêu sinh lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Địa điểm ôn tập và thi: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: số 12 đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh.

3. Thời gian ôn:

- Lớp 1: buổi tối các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần dự kiến từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020.

- Lớp 2: buổi tối các ngày thứ Ba, Năm, Bảy trong tuần dự kiến từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến ngày 05 tháng 12 năm 2020.

4. Thời gian thi: dự kiến vào ngày 12 tháng 12 năm 2020.

5. Nội dung chương trình và thời lượng:

- Ôn tập kiến thức của chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản: 30 tiết.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Tin học

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM;

- 02 ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 06 tháng, mặt sau ghi rõ Họ tên, ngày sinh, nơi sinh);

- Bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (Thẻ có hình).

7. Học phí:

- Ôn thi: 600.000 đồng/học viên.

- Lệ phí thi: 600.000 đồng/học viên.

8. Chứng chỉ:

- Học viên có kết quả thi đạt sẽ được Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo có giá trị toàn quốc.

9. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng Dịch vụ - Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. - Số 12 đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.856.112 hoặc 0907.801.444 (Huỳnh Anh Huy).

Tải mẫu đăng ký  tại đây