Xuất bản thông tin

null Lai Vung đạt giải Nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung đạt giải Nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở, thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Sáng ngày 13/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

 

Đối tượng tham dự Hội thi là hòa giải viên được bầu và công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 đội dự thi gồm 05 thành viên, các đội dự thi phải thực hiện 02 phần thi là phần thi lý thuyết và thi xử lý tình huống với nội dung tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về vai trò, vị trí của hoạt động hoà giải ở cơ sở, đánh giá việc vận dụng kiến thức pháp luật về lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình trong thực tiễn hoạt động hoà giải ở cơ sở, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn hoà giải, những kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp để xử lý có tình, có lý, cách hòa giải một tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở do Ban Tổ chức Hội thi đặt ra.

Kết thúc Hội thi đơn vị huyện Lai Vung đã xuất sắc được Ban tổ chức trao giải nhất hội thi, bà Cao thị Kim Loan – Hòa giải viên ấp Long Hòa, xã Long Hậu đạt giải ba cá nhân. Có thể nói thông qua hội thi đã tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở./.

         Thanh Xuân