Xuất bản thông tin

null Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Lai Vung vừa tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn huyện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Đợt này có 06 sản phẩm của 04 công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia. Tất cả sản phẩm  đánh giá xếp hạng lần đầu. Qua đánh giá, chấm điểm, Hội đồng đánh giá và xếp hạng huyện Lai Vung thống nhất 02 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Bưởi non đường phèn sấy dẻo, Tắc chưng đường phèn sấy dẻo. 04 sản phẩm gồm: Trà đậu đen gạo lứt Linh Chi, Nem chua Thanh Xuân, Cốm gạo hạt sen, Cốm gạo lứt huyết rồng – hạt điều đạt 3 sao.

UBND Huyện Lai Vung chuyển hồ sơ và 02 sản phẩm đạt 4 sao, 04 sản phẩm 3 sao tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp tỉnh.

Nguyên Lộc