Xuất bản thông tin

null Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ

 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại huyện Lai Vung Ban ATGT tỉnh phối hợp với UBND huyện Lai Vung ra quân thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, di dời từ ngày 8/9/2020 đến nay.

Đoạn đường thực hiện là ĐT.852 dài hơn 1.450m thuộc địa bàn xã Long Hậu và Thị trấn Lai Vung. Qua 4 ngày thực hiện đội tuần tra đã tiến hành tháo dỡ 4 liều quán, 14 mái che, 01 nhà ở, di dời 43 chậu kiểng, 07 bảng hiệu, đốn hạ 78 cây xanh che khuất tầm nhìn.

Đây là những trường hợp chưa thực hiện nghiêm việc ký cam kết tự nguyện tháo dỡ, di dời vào 2 ngày 17-18/8/2020./.

Nguyên Lộc