Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 11 đến 23/01/2021

Trang chủ Thông báo

Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 11 đến 23/01/2021

THÔNG BÁO

Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 1345/KH-ĐLLV ngày 31/12/2020 được duyệt.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

11/01/2021

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Xẻo Dông, tuyến 481-AH.

2

11/01/2021

13h30-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Xẻo Cạn, tuyến 474-AH.

3

12/01/2021

08h30-12h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trộn Bê Tông, tuyến 476-SH.

4

12/01/2021

13h30-15h00

Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Lê Văn Thân, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Lê Văn Thân, tuyến 480-SH.

5

12/01/2021

08h00-11h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Kinh Hội Trụ, tuyến 474-AH.

6

12/01/2021

15h00-17h00

Khách hàng sử dụng điện Đặng Thanh Hải, Lò Sấy Lúa Đặng Thanh Hải, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Lò Sấy Đặng Thanh Hải, tuyến 480-SH.

7

13/01/2021

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Rạch Bà Bóng, tuyến 481-AH.

8

13/01/2021

13h30-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Cái Dâu, tuyến 481-AH.

9

13/01/2021

08h00-16h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Sông Cái, tuyến 480-SH.

10

14/01/2021

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Miễu Đôi, tuyến 472-TH.

11

14/01/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Đắc Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trần Thị Rãnh, tuyến 472-TH.

12

14/01/2021

07h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân An, xã Tân Thành, một phần ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Ngô Gia Tự, tuyến 473-TH.

13

15/01/2021

08h30-12h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Hữu, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Tấn Hữu, tuyến 481-AH.

14

15/01/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Nhân, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Xay Xát Thảo Nhân, tuyến 474-AH.

15

15/01/2021

08h00-16h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Hai Hướng, tuyến 480-SH.

16

22/01/2021

08h30-10h00

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Huy Cận, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Nguyễn Huy Cận, tuyến 474-AH.

17

22/01/2021

10h00-11h30

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Hùng Cường (Trạm Bơm Tiểu Vùng 9), xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trạm Bơm Cầu Dương Hòa, tuyến 474-AH.

18

23/01/2021

07h30-18h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công Ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Việt Mỹ, Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ KCN Ven Sông Hậu, tuyến 480-SH.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.