Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 14 đến 20/9/2020

Trang chủ Thông báo

Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 14 đến 20/9/2020

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 804/KH-ĐLLV ngày 03/09/2020 được duyệt.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

14/09/2020

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trường Cấp 3 Lai Vung 1, tuyến 474-AH.

2

14/09/2020

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Lộ Lỡ, tuyến 474-AH.

3

14/09/2020

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Tân Bình, tuyến 474-AH.

4

14/09/2020

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Út Tường, tuyến 474-AH.

5

15/09/2020

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Thông Dông, tuyến 474-AH.

6

15/09/2020

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Thánh Thất Long Hậu, tuyến 474-AH.

7

16/09/2020

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Hòa Thắng 5, tuyến 476-SH.

8

16/09/2020

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Của, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Lò Sấy Nguyễn Văn Thiên, tuyến 481-AH.

9

20/09/2020

07h30-08h30

16h30-17h30

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Lâm Thái Hoàng, các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Hòa từ Ủy Ban Xã Tân Hòa đến ao cá Nguyễn Văn Giàu, huyện Lai Vung.

Từ trụ 118 đến trụ 139, tuyến 480-SH.

10

20/09/2020

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện toàn bộ xã Vĩnh Thới, một phần xã Tân Hòa, Long Thắng, Tân Thành, từ ao cá Nguyễn Văn Giàu đến khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung.

Từ trụ 139 đến trụ 246, tuyến 480-SH.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.