Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng

Ngày 31/ 7/ 2020, Huyện ủy Lai Vung tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 – 2020.

 

Nổi bật trong 5 năm qua là công tác kiểm tra chấp hành tổ chức đảng và đảng viên. Đã tiến hành kiểm tra đối với 129 tổ chức đảng cấp dưới và 288 đảng viên, qua kiểm tra, có 46 tổ chức đảng và 77 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, trong đó có 02 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Tiến hành giám sát đối với 131 tổ chức đảng cấp dưới và 200 đảng viên, kết quả có 46 tổ chức đảng và 56 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải kiểm tra làm rõ. Đã thi hành kỷ luật 59 đảng viên và 04 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách 40; cảnh cáo 13; cách chức 02; khai trừ  04; hình thức xử lý tổ chức đảng: 03 khiển trách, 01 cảnh cáo.

Công tác kết nạp đảng viên mới cũng được huyện quan tâm thực hiện. Cụ thể trong 5 năm qua đã kết nạp 419 đảng viên, đạt 83,8% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.084 đảng viên, đạt tỷ lệ 2,5% dân số.

Trong thời gian tới, Lai Vung tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác tạo nguồn, để phát triển đảng viên mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi, đảng bộ.../.

Kha Mẫn