Xuất bản thông tin

null Giám sát hoạt động Y tế tuyến cơ sở 6 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát hoạt động Y tế tuyến cơ sở 6 tháng đầu năm

Nhằm đánh giá hoạt động chuyên môn và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia tại các trạm Y tế xã và công tác cải cách hành chính. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc từ ngày 14/7/2020 đến ngày 22/7/2020.

 

Đơn vị đã thành lập đoàn giám sát có BsCKII. Võ Thành Thái, giám đốc Trung tâm Y tế làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn và viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính.

Qua giám sát đã đánh giá được thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực, bên cạnh đánh giá được chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch tại các đơn vị trực thuộc. Đoàn giám sát cũng đánh giá về công tác cải cách hành chính cũng như chỉ ra những hạn chế để các đơn vị được giám sát khắc phục trong những tháng cuối năm./.

                                                                  Hoài Ân