Xuất bản thông tin

null Lai Vung khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Sáng ngày 15/7/2020, tại Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền Thanh UBND huyện Lai Vung đã tổ chức lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung nhấn mạnh, ngày chạy Vì sức khỏe toàn dân sẽ góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân trong đó có lực lượng thanh niên, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ phát động năm nay nhằm khích lệ, động viên người dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc luyện tập thể dục, thể thao bảo vệ sức khoẻ... Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phòng, ban chuyên môn của huyện và hơn 800 vận động viên tham gia chạy hưởng ứng. 

Phạm Long