Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện uỷ Lai Vung gặp gỡ cán bộ nghỉ hưu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện uỷ Lai Vung gặp gỡ cán bộ nghỉ hưu

Ngày 08/7/2020, Thường trực Huyện uỷ Lai Vung có buổi gặp gỡ, trao đổi với cán bộ nghỉ hưu về các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VII Đảng bộ Huyện.

Tại đây, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu được nghe Thường trực Huyện uỷ báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2020.

Qua đó, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu rất phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến như: cần nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế hiện nay; phát huy hơn nửa công tác xây dựng đời sống văn hoá trong nhân dân; ngành du lịch của huyện hiện nay còn yếu chưa thu hút khách du lịch; chợ Lai Vung chưa đảm bảo thông thoáng, còn mất an toàn giao thông. Cần chú trọng duy trì và phát triển cây quýt hồng trên đất Lai Vung, tìm rõ nguyên nhân quýt chết để có đề án cụ thể, áp dụng quy trình chặt chẽ; nhiều ý kiến cho rằng không nên xây dựng bãi rác tập trung của các huyện, thị phía Nam tỉnh tại xã Hòa Thành vì sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Xem lại các chỉ tiêu về giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, định hướng nghề nghiệp... cho phù hợp tình hình thực tế địa phương...

 Thường trực Huyện uỷ Lai Vung đã giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, đồng thời mong muốn với kinh nghiệm công tác của mình trong thời gian qua, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ của mình đồng hành cùng đưa địa phương Lai Vung không ngừng phát triển trong thời gian tới./.

Phúc Hiền