Xuất bản thông tin

null Lai Vung tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển KT – XH còn lại của năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển KT – XH còn lại của năm 2020

Sáng ngày 07/7/2020 Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng chung cả nước, huyện Lai Vung vẫn duy trì kết quả kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch được triển khai thực hiện, vừa khống chế dịch bệnh, vừa bảo đảm sản xuất, kết quả mang lại đáng ghi nhận góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân. Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế  - xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, thu ngân sách đạt 51%, thu tiền sử dụng đất đạt 133%, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 112%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 6 tháng đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch đã đón trên 37 ngàn lượt khách đến tham quan ước doanh thu trên 12 tỷ đồng giảm 15% so cùng kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 84,76%; Thực hiện tốt công tác chăm lo các chế độ chính sách cho gia đình có công, giải quyết tốt các chế độ Bảo trợ xã hội theo quy định. Rà soát các đối tượng, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền đã chi hơn 20 tỷ 172 triệu đồng.

6 tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động số 200 năm 2020 của BTV Huyện ủy. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid 19, song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế tác động của dịch bệnh gây ra. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, thực hiện tốt công tác CCHC, chỉ đạo vận hành tốt các phần mềm quản lý đã được triển khai; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, CCVC; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Kim Phụng