Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2020

Chiều ngày 23/6/2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lai Vung tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2020.

 

Tại lễ tôn vinh, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết đánh giá công tác hiến máu tình nguyện năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Trong năm 2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lai Vung đã tổ chức thành công 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.000 người đăng ký tham gia, thu được trên 800 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lai Vung đã khen thưởng cho 8 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2019./.

Nguyên Huy