Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

Chiều ngày 16/6/2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020. Thượng Tá Phạm Văn Mười – Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

 

Trong năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lai Vung thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác động viên, tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các trường THPT và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự. Nắm nguồn, tổ chức công tác đăng ký thanh  niên tuổi 17 đạt 100%, tổng số thanh niên đủ 17 tuổi là 1.204 thanh niên. Tổ chức xét duyệt chính trị cấp huyện 7.404 thanh niên , đủ điều kiện khám sức khỏe 1.680 thanh niên. Tổ chức giao quân năm 2020 là 133 thanh niên đạt 100 %.

Trong thời gian tới, huyện Lai Vung đặt ra nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan. Tổ chức tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đạt 100%. Thực hiện tốt, chính xác việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên. Thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu và nâng chất lượng giao quân cao hơn năm trước.

Dịp này, UBND huyện Lai Vung đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

Phạm Long