Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023

Trang con xay dung cau duong Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023

Thực hiện Kế hoạch số 794/KH-ĐLLV ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Điện lực Lai Vung đã được Công ty Điện lực Đồng Tháp duyệt về việc đăng ký công tác tuần (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023).

Điện lực Lai Vung thông báo lịch ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

STT

Thời gian mất điện

Khu vực ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

22/5/2023

07h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, ấp Tân An, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa (khu vực Ông Tô), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Ông Tô, tuyến 480-SH.

23/5/2023

07h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới (khu vực Rạch Nước Trong), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Rạch Nước Trong, tuyến 480-SH.

25/5/2023

07h30-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Ông Phó), huyện Lai Vung.

Phân đoạn 481-11.AH Tân Dương, tuyến 481-AH.

25/5/2023

07h30-08h00

18h00-18h30

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương (từ cầu Rạch Cái Sơn đến cầu Ông Chủ), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn nhánh rẽ Mù U Tân Dương nhận điện tuyến 472-SĐ.

26/5/2023

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Định Thành, tuyến 471-SH.

26/5/2023

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cái Sơn Bé, tuyến 480-SH.

Điện lực Lai Vung kính thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong, Điện lực Lai Vung có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 1900100619009000.

Trân trọng./.