Xuất bản thông tin

null Xây dựng đường giao thông nông thôn tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng

Công trình đã khánh thành Tin tức

Xây dựng đường giao thông nông thôn tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết - Quân - Dân” năm 2024. Chiều ngày 07/4/2023, UBND xã Vĩnh Thới tổ chức khánh thành tuyến đường đan Cống Sơn Bé ấp Hòa Khánh.

 

Tuyến đường có chiều dài trên 730 mét, mặt đường rộng 3,5m. Kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng, trong đó ngân sách UBND huyện hỗ trợ 450 triệu đồng, MTQ Nguyễn Thị Mai xã Vĩnh Thới tài trợ trên 330 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ gần 140 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân ấp Hòa Khánh đóng góp cùng nhiều ngày công lao động.

Trước đó, ngày 06/04/22023, UBND xã Vĩnh Thới cũng đã khởi công xây dựng tuyến đường đan Rạch Nước Trong có chiều dài trên 1.200 mét, mặt rộng 3,5m, kinh phí dự kiến xây dựng trên 1,3 tỷ đồng. Trong đó ngân sách UBND huyện hỗ trợ trên 900 triệu đồng, MTQ trong và ngoài địa phương tài trợ 220 triệu, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 03 tháng thi công./.

Đặng Thức