Xuất bản thông tin

null Ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Tân Hòa.

Trang chủ Tin tức

Ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Tân Hòa.

Sáng ngày 25/3/2023 tại Trung tâm học tập cộng đồng, UBND xã Tân Hòa, huyện Lai Vung tổ chức lễ ra mắt  Tổ Khuyến nông cộng đồng gồm 11 thành viên, do ông Nguyễn Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa làm Tổ trưởng; các thành viên còn lại là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Hợp tác xã, cán bộ địa chính, thú y và Hội quán.

 

Nhiệm vụ của Tổ Khuyến nông nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số; tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Tư vấn chính sách và pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; tư vấn tổ chức liên kết sản xuất, hợp tác, kết nối thị trường; tư vấn, dịch vụ tổ chức quản lý sản xuất, chuyển đổi số, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm. Tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, đặc biệt là xã, ấp. Lấy Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, điển hình làm nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững và thực hiện đạt tiêu chí 13.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Văn Phùng