Xuất bản thông tin

null Lai Vung ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Sáng ngày 23/5/2020 BHXH huyện Lai Vung phối hợp cùng Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ông Đặng Thành Được – Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

 

Với chủ đề “Chính sách BHXH - Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân” tại lễ phát động, Ông Đặng Thành Được – Phó chủ tịch UBND huyện đã nêu vai trò, vị trí ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó truyền tải thông điệp BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng, Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân.

Ngay sau lễ phát động các cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2 cơ quan BHXH huyện và Bưu điện huyện ra quân diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường xã, thị trấn để người dân biết, hiểu về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời, mỗi nhóm trực tiếp đi các địa bàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện tư vấn cho người dân, thu thập các thông tin liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện.

Phạm Long