Xuất bản thông tin

null Trình diễn mô hình trồng măng Tây tại xã Tân Hòa.

Chi tiết bài viết Tin tức

Trình diễn mô hình trồng măng Tây tại xã Tân Hòa.

Măng Tây là loại cây rau màu cao cấp, là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên đối với nông dân huyện Lai Vung hiện nay ít có người biết đến và canh tác loại rau màu này.

 

Sau khi tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận, được biết cây măng Tây có thể phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai địa phương, hiệu quả kinh tế cao, nên vụ hoa màu hè thu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lai Vung đã tiến hành trình diễn mô hình trồng măng Tây, trên diện tích 500 m2 của hộ Ông Nguyễn Viết Diều, xã Tân Hòa.

100 chậu măng Tây giống được mua từ cơ sở trồng Măng Tây của một nông dân Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giá 10 000 đồng 1 chậu. Dưới sự hướng dẫn và giám sát về kỹ thuật canh tác của Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, măng Tây vừa được xuống giống vào ngày 12/5 vừa qua.

Theo cán bộ kỹ thuật: trồng măng Tây nhất thiết sử dụng phân hữu cơ. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp sử dụng nguồn kinh phí khuyến nông của huyện đã hỗ trợ 50 % chi phí mua cây giống và mua phân hữu cơ để đầu tư mô hình trình diễn. Măng Tây sẽ bắt đầu cho thu hoạch sau 6 đến 8 tháng trồng. Thời gian thu hoạch kéo dài đến 5 năm. Hiện tại có nhiều Công ty bao tiêu thu mua loại hoa màu này, đó là điều kiện tốt cho nông dân đã và đang có ý định trồng măng Tây./.

Mỹ Thức