Xuất bản thông tin

null Lai Vung sẽ tổ chức Lễ hội Quýt hồng vào tháng 01 năm 2023

Chi tiết bài viết Lễ Hội Quýt hồng

Lai Vung sẽ tổ chức Lễ hội Quýt hồng vào tháng 01 năm 2023

 

 

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Lễ hội diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 05/01/2023 đến ngày 08/01/2023 (nhằm 14 đến 17 tháng Chạp âl năm Nhâm Dần).

+ Khai mạc Lễ hội: vào lúc 09 giờ 00, ngày 05/01/2023 (14 tháng Chạp âl).

+ Tổng kết Lễ hội: vào lúc 14 giờ 00, ngày 08/01/2023 (17 tháng Chạp âl).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Lai Vung.

2. Chủ đề Lễ hội: KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN.

3. Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung.

4. Cơ quan tổ chức: Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. Thành phần tham dự: Dự kiến 300 đại biểu

Thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch