Xuất bản thông tin

null Thí nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học trên cá tra giống.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thí nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học trên cá tra giống.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lai Vung đang thí nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học trên cá tra giống. Mô hình thí nghiệm tại một hộ nuôi cá tra giống xã Tân Phước, với diện tích thả nuôi là 5000 m2, số lượng thả nuôi là 2 triệu 500 ngàn con cá bột.

Thực hiện thí nghiệm này, ao nuôi thường xuyên được sử dụng chế phẩm sinh học, với sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Mục đích sử dụng chế phẩm sinh học nhằm làm ổn định môi trường nước, tăng sức đề kháng, cá sống đạt tỷ lệ cao. Để khuyến khích hộ nuôi tham gia mô hình thí nghiệm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lai Vung sử dụng nguồn kinh phí khuyến nông, khuyến ngư của huyện, hỗ trợ 50% kinh phí mua cá giống và chế phẩm sinh học.

Đã qua 6 tuần thí nghiệm, quan sát của cán bộ kỹ thuật cho biết: cá nuôi phát triển tốt, hộ nuôi chủ động kiểm soát được dịch bệnh. Trong thời gian 3 tháng trở lên, cá giống sẽ được thu hoạch và đánh giá kết quả.

Được biết trên địa bàn huyện Lai Vung có khoảng 50 ha diện tích mặt nước nuôi và kinh doanh cá tra giống. Tuy nhiên khoảng 1 năm gần đây, tình hình tiêu thụ cá tra thịt trên thị trường gặp nhiều khó khăn, nên việc nuôi cá tra giống cũng bị ảnh hưởng. Không ít diện tích treo ao, có khi hộ nuôi phải kéo dài thời gian chờ giá, dẫn tới bị lỗ vốn ./.

Mỹ Thức