Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm tại huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm tại huyện Lai Vung

Sáng 27/5/2020 Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Lai Vung

 

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại bộ phận một cửa huyện và các phòng chuyên môn cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết  công khai đầy đủ. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn cũng đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

 

Trước đó Đoàn cũng có buổi kiểm tra tại UBND xã Tân Hòa và UBND xã Long Hậu. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận các địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai công tác CCHC. Đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra nhận thấy các địa phương vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp...

Đoàn Kiểm tra CCHC đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho người dân.

Thủy Quỳnh