Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Chỉ tiêu cần tuyển: 194 viên chức, chia ra:

a) Sự nghiệp giáo dục

Chỉ tiêu cần tuyển: 185 viên chức, cụ thể như sau:

- Các vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, công tác tại các trường Mầm non: 30 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, công tác tại trường Tiểu học: 92 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, công tác tại trường trung học cơ sở: 36 người.

- Vị trí việc làm nhân viên Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07, công tác tại trường tiểu học, trung học cơ sở: 03 người.

- Vị trí việc làm Lưu trữ viên trung cấp hạng IV, mã số V.01.02.03: 09 người.

- Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp, mã ngạch 06.032: 01 người.

- Vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm, mã số: V.07.07.20: 08 người.

- Vị trí việc làm Quản trị viên hệ thống hạng IV, mã số V11.06.15: 06 người.

(Đính kèm Phụ lục I)

b) Sự nghiệp khác

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp: 04 người

+ Vị trí việc làm giáo viên giảng dạy thực hành hạng III, mã số: V.09.02.08: 03 người.

  + Vị trí việc làm văn thư – lưu trữ, mã số: V.01.02.02: 01 người.

  - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Vị trí việc làm Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III - Mã số: V.03.01.02: 01 người

- Ban Quản lý Công trình công cộng: Vị trí Thẩm kế viên hạng III, Mã số V.04.02.06: 01 người.

  - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh: 03 người.

  + Vị trí việc làm Phát thanh viên hạng III, Mã số V11.10.29: 01 người

  + Vị trí việc làm Phát thanh viên hạng IV, Mã số V11.10.30: 01 người

+ Vị trí việc làm Âm thanh viên hạng IV, Mã số V11.09.26: 01 người

(Đính kèm Phụ lục II)

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện riêng (theo quy định)

III. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

b) Bản photo không chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Riêng đối với các văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp thì phải dịch sang tiếng Việt có công chứng.

c) Bản photo không chứng thực giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

d) 01 (một) ảnh cỡ 3x4;

đ) 03 phong bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (làm việc) kể từ ngày 22/9/2022.

b) Địa điểm nhận hồ sơ

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung (Công chức phụ trách tổ chức cán bộ), Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0939373895 (trong giờ hành chính).

Các thông tin khác xem chi tiết tại Thông báo số 98