DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

01

365/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến kênh Cán Cờ - Tân Lợi và kênh Rạch Chùa Vành Đai (giai đoạn 2), hạng mục: Nền và mặt đê bao

21/10/2020

02

359/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Năm Sạch, hạng mục: Sửa chữa

16/10/2020

03

352/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến kênh Cán Cờ - Tân Lợi và kênh Rạch Chùa Vành Đai, hạng mục: Nền và mặt đường

14/10/2020

04

351/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở kênh Nhánh Cả Cao, hạng mục: Sửa chữa

13/10/2020

05

335/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Duy tu sửa chữa cống hở rạch Cái Sâu,hạng mục: Sửa chữa

07/10/2020

06

334/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Duy tu sửa chữa cống hở rạch Ông Đình,hạng mục: Sửa chữa

07/10/2020

07

331/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Đường vào bãi rác Hoà Thành,hạng mục: Nền, mặt đường và cầu

07/10/2020

08

333/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trường Tiểu học Tân Thành 3,hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 4 phòng học, cổng hàng rào, sân đan, khối văn phòng, khối lớp 1, khối lớp 2, nhà vệ sinh, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên

07/10/2020

09

332/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Dương,hạng mục: Cải tạo cổng, hàng rào, cột cờ, đường đan, sân đan, SLMB

07/10/2020

10

314/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Cứng hoá đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến kênh Ông Tụng - kênh mới Hội Trụ (giai đoạn 1),hạng mục: Nền, mặt đê bao

28/9/2020

11

316/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Đường huyện lộ số 1,hạng mục: Đường giao thông và cống ngang đường

28/9/2020

12

254/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trường Mầm non Tân Hoà 1,hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, khối hành chính quản trị - phục vụ học tập - phòng tổ chức ăn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đan, cột cờ, đường đan nội bộ và san lấp mặt bằng

09/9/2020

13

203/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Công an xã Phong Hoà, hạng mục: San lấp mặt bằng

24/8/2020

14

202/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Công an xã Phong Hoà, hạng mục: Thiết bị

24/8/2020

15

153/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước, hạng mục: Hội trường-phòng chức năng, nhà xe, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện, thoát nước ngoài nhà, cổng, hàng rào và san lấp mặt bằng

17/8/2020

16

136/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Khắc phục sạt lở khẩn cấp đường đal xã Long Hậu,hạng mục: Xây dựng mới

07/8/2020

17

137/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hoà Khánh,hạng mục: Xây dựng mới

07/8/2020

18

133/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Nạo vét kênh Bà Lớn, hạng mục: Đắp bờ bao

05/8/2020

19

131/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Nạo vét kênh Tầm Vu, hạng mục: Nạo vét

30/7/2020

20

130/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Duy tu đường Hộ Bà Nương (cầu Hộ Bà Nương - cầu Hai Đức) giai đoạn 2, hạng mục: Nền và mặt đường

30/7/2020

21

121/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Hoà Thành, hạng mục: Nhà làm việc, cổng, hàng rào, sân đan, đường nội bộ, rãnh thoát nước, đường vào TTVH-HT cộng đồng và hệ thống cống thoát nước

21/7/2020

22

103/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Tân Dương, hạng mục: Xây dựng mới

29/6/2020

23

104/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Long Hậu 3 hạng mục: Cải tạo 14 phòng học, khu vệ sinh giáo viên - học sinh, cổng - hàng rào

29/6/2020

24

102/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường rạch Sậy, hạng mục: Nền và mặt đường

29/6/2020

25

98/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở UBND xã Hoà Thành, hạng mục: Sửa chữa

19/6/2020

26

97/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Dương, hạng mục: Hội trường - Phòng chức năng, nhà xe, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện - thoát nước ngoài nhà, cổng, hàng rào và san lấp mặt bằng

19/6/2020

27

96/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Tân Thành, hạng mục: Xây dựng mới

19/6/2020

28

93/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Long Thắng 2 hạng mục: Cải tạo 2 khối 03 phòng học, 2 khối 02 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên và cổng hàng rào

12/6/2020

29

92/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Thới Mỹ 2,hạng mục: Xây dựng mới

10/6/2020

30

91/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Thới Hoà, hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

31

89/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Phú,hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

32

88/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Hòa Thành, hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

33

87/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Tuyến phố văn minh đường ĐT 851 (đoạn từ cống Cái Ngang - ngã 5 Tân Thành), hạng mục: Lát vỉa hè

09/6/2020

34

82/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thạnh, hạng mục: Xây dựng mới

08/6/2020

35

83/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Trường Tiểu học Long Thắng 1 (điểm Thành Tấn), hạng mục: Sửa chữa 04 phòng học, khu vệ sinh học sinh, cổng hàng rào, cột cờ, sân đan và rãnh thoát nước

08/6/2020

36

84/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Trung học cơ sở Phong Hòa, hạng mục: Sửa chữa khối hiệu bộ, khối phòng học, tầng trệt khối chức năng, nhà vệ sinh giáo viên, xây mới nhà vệ sinh

08/6/2020

37

77/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Mầm non Vĩnh Thới 1 (điểm chính-giai đoạn 2), hạng mục: Xây dựng 04 phòng học

04/6/2020

38

78/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Khánh,hạng mục: Xây dựng mới

04/6/2020

39

79/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường nội bộ cụm dân cư Tân Thành, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường

04/6/2020

40

74/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Tư Phàn, hạng mục: Sửa chữa

03/6/2020

41

71/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Khu hành chính - Trung tâm VHHTCĐ xã Long Hậu, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

28/5/2020

42

72/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Khu hành chính xã Tân Phước, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

28/5/2020

43

47/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống đèn đường Quốc lộ 54 (Định Hòa - Vĩnh Thới) giai đoạn 1, hạng mục: Hệ thống chiếu sáng công cộng

26/3/2020

44

09/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở đường cặp kênh Cái Mít xã Vĩnh Thới

15/01/2020

45

08/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục gia cố sạt lở xã Định Hoà

15/01/2020

46

07/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở kênh Mương Khai xã Phong Hoà

15/01/2020

47

06/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục gia cố sạt lở xã Tân Hoà

15/01/2020

48

05/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở dốc cầu ngã 3 Thới Mỹ xã Vĩnh Thới

15/01/2020

49

02/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 2) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

50

01/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 3) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

Danh mục chính Menu