DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NĂM 2021

01

214/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Khánh B, hạng mục: Xây dựng mới

06/8/2021

02

213/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường trung học cơ sở Tân Thành,
hạng mục: Cải tạo, sửa chữa dãy 10 phòng học

06/8/2021

03

212/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Năm Thanh,

hạng mục: Sửa chữa

06/8/2021

04

200/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường trung học cơ sở Hoà Long,

hạng mục: Cải tạo khối 10 phòng học, khối 06 phòng học, khối 02 phòng học thành 04 phòng hành chính - quản trị và khu vệ sinh giáo viên, khu vệ sinh học sinh

04/8/2021

05

198/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Lợi,

hạng mục: Xây dựng mới

04/8/2021

06

186/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân An,

hạng mục: Xây dựng mới

03/8/2021

07

187/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Mới Đào - Nước Trong đê bao cặp Sông Hậu, hạng mục: Đắp bờ bao

03/8/2021

08

188/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Mít (đối diện HL2) QL54 - Ngã ba Thới Mỹ, hạng mục: Nạo vét đắp bờ bao

03/8/2021

09

189/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Chanh - Xẻo Nga, hạng mục: Nạo vét

03/8/2021

10

190/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Sườn TV12, TV14, TV16,

hạng mục: Nạo vét

03/8/2021

11

191/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Chanh,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

12

192/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Giáp Nước,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

13

193/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hoà Tân,

hạng mục: Xây dựng mới

04/8/2021

14

194/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Đ-03,

hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước

04/8/2021

15

195/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Năm Thanh, hạng mục: Nạo vét

04/8/2021

16

196/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bảy Đốc, hạng mục: Nạo vét

04/8/2021

17

197/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Lớn,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

18

199/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Hai Điền,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

19

184/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cán Cờ - Cái Bườn, hạng mục: Nạo vét

29/7/2021

20

117/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến Cái Quýt, hạng mục: Mặt đê bao

24/5/2021

21

117/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường Huyện lộ (Huyện lộ số 3), hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

24/5/2021

22

118/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tuyến dân cư thị trấn Lai Vung (giai đoạn 1),

hạng mục: Mặt đường

24/5/2021

23

106/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Dương 1 (điểm Tân Thuận A), hạng mục: Sửa chữa 05 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, XD nhà vệ sinh giáo viên, cổng - hàng rào

05/5/2021

24

86/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Phong Hoà 3 (điểm chính),

hạng mục: Sửa chữa 11 phòng học, nhà vệ
sinh giáo viên, xây dựng nhà vệ sinh học sinh

14/4/2021

25

75/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Long Hậu 4 (điểm chính),

hạng mục: Sửa chữa 07 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên

24/3/2021

26

63/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Tân Phước, hạng mục: Xây dựng mới

04/3/2021

27

50/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Hoà 1,
hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, khối hành chính quản trị - phục vụ học tập - phòng tổ chức ăn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đan, cột cờ, đường đan nội bộ và san lấp mặt bằng

23/02/2021

28

48/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cống tròn các xã,

hạng mục: Cống tròn phi 80cm, dài 10m

22/02/2021

29

47/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Mương Ranh Trên,

hạng mục: Sửa chữa

22/02/2021

30

45/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Ả Rặt, hạng mục: Nạo vét

17/02/2021

31

43/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hậu Thành,

hạng mục: Cải tạo, nâng cấp

03/02/2021

32

42/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm văn hoá thể thao Huyện,

hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa

03/02/2021

33

41/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trồng cây xanh ven kênh Hoạ Đồ - tuyến QL80 (đoạn giao từ cầu Sáu Quốc cầu Bà Phủ),

hạng mục: Trồng cây xanh

02/02/2021

34

40/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở 3/86, hạng mục: Sửa chữa

02/02/2021

35

34/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Xã Hời Cây Me, hạng mục: Nền - mặt đường

29/01/2021

36

33/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở rạch Ông Tô,

hạng mục: Sửa chữa

29/01/2021

37

32/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trồng cây xanh khuôn viên bến xe mở rộng và tuyến đường 1/5 (lề phải), hạng mục: Trồng cây xanh

29/01/2021

38

03/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Quýt, hạng mục: Đắp bờ bao

13/01/2021

NĂM 2020

01

569/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Phước 1,

hạng mục: Khối phòng học - phòng chức năng, nhà xe, cổng hàng rào và san lấp mặt bằng

22/12/2020

02

565/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường huyện lộ số 1,

hạng mục: Đường giao thông và cống ngang đường

21/12/2020

03

557/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống đèn Led trang trí nội ô thị trấn Lai Vung,

hạng mục: Cung cấp và lắp đặt mới

11/12/2020

04

547/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét Kênh 26/3, hạng mục: Đắp bờ bao

03/12/2020

05

527/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Ba Cảnh, hạng mục: Sửa chữa

25/11/2020

06

365/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến kênh Cán Cờ - Tân Lợi và kênh Rạch Chùa Vành Đai (giai đoạn 2), hạng mục: Nền và mặt đê bao

21/10/2020

07

359/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Năm Sạch,

hạng mục: Sửa chữa

16/10/2020

08

352/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến kênh Cán Cờ - Tân Lợi và kênh Rạch Chùa Vành Đai,

hạng mục: Nền và mặt đường

14/10/2020

09

351/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở kênh Nhánh Cả Cao,

hạng mục: Sửa chữa

13/10/2020

10

335/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở rạch Cái Sâu,

hạng mục: Sửa chữa

07/10/2020

11

334/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở rạch Ông Đình,

hạng mục: Sửa chữa

07/10/2020

12

331/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường vào bãi rác Hoà Thành,

hạng mục: Nền, mặt đường và cầu

07/10/2020

13

333/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Thành 3,

hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 4 phòng học, cổng hàng rào, sân đan, khối văn phòng, khối lớp 1, khối lớp 2, nhà vệ sinh, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên

07/10/2020

14

332/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Dương,

hạng mục: Cải tạo cổng, hàng rào, cột cờ, đường đan, sân đan, SLMB

07/10/2020

15

314/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến kênh Ông Tụng - kênh mới Hội Trụ (giai đoạn 1),

hạng mục: Nền, mặt đê bao

28/9/2020

16

316/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường huyện lộ số 1,

hạng mục: Đường giao thông và cống ngang đường

28/9/2020

17

254/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Hoà 1,

hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, khối hành chính quản trị - phục vụ học tập - phòng tổ chức ăn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đan, cột cờ, đường đan nội bộ và san lấp mặt bằng

09/9/2020

18

203/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Công an xã Phong Hoà, hạng mục: San lấp mặt bằng

24/8/2020

19

202/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Công an xã Phong Hoà, hạng mục: Thiết bị

24/8/2020

20

153/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước, hạng mục: Hội trường-phòng chức năng, nhà xe, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện, thoát nước ngoài nhà, cổng, hàng rào và san lấp mặt bằng

17/8/2020

21

136/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Khắc phục sạt lở khẩn cấp đường đal xã Long Hậu,

hạng mục: Xây dựng mới

07/8/2020

22

137/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hoà Khánh,

hạng mục: Xây dựng mới

07/8/2020

23

133/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bà Lớn, hạng mục: Đắp bờ bao

05/8/2020

24

131/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Tầm Vu, hạng mục: Nạo vét

30/7/2020

25

130/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu đường Hộ Bà Nương (cầu Hộ Bà Nương - cầu Hai Đức) giai đoạn 2, hạng mục: Nền và mặt đường

30/7/2020

26

121/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Hoà Thành, hạng mục: Nhà làm việc, cổng, hàng rào, sân đan, đường nội bộ, rãnh thoát nước, đường vào TTVH-HT cộng đồng và hệ thống cống thoát nước

21/7/2020

27

103/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Tân Dương, hạng mục: Xây dựng mới

29/6/2020

28

104/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Long Hậu 3

hạng mục: Cải tạo 14 phòng học, khu vệ sinh giáo viên - học sinh, cổng - hàng rào

29/6/2020

29

102/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường rạch Sậy, hạng mục: Nền và mặt đường

29/6/2020

30

98/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND xã Hoà Thành, hạng mục: Sửa chữa

19/6/2020

31

97/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Dương,

hạng mục: Hội trường - Phòng chức năng, nhà xe, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện - thoát nước ngoài nhà, cổng, hàng rào và san lấp mặt bằng

19/6/2020

32

96/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Tân Thành, hạng mục: Xây dựng mới

19/6/2020

33

93/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Long Thắng 2

hạng mục: Cải tạo 2 khối 03 phòng học, 2 khối 02 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên và cổng hàng rào

12/6/2020

34

92/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Thới Mỹ 2,

hạng mục: Xây dựng mới

10/6/2020

35

91/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Thới Hoà, hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

36

89/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Phú,

hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

37

88/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc Ban CHQS xã và Công an xã Hòa Thành, hạng mục: Xây dựng mới

09/6/2020

38

87/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Tuyến phố văn minh đường ĐT 851 (đoạn từ cống Cái Ngang - ngã 5 Tân Thành), hạng mục: Lát vỉa hè

09/6/2020

39

82/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thạnh,

hạng mục: Xây dựng mới

08/6/2020

40

83/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Long Thắng 1 (điểm Thành Tấn),

hạng mục: Sửa chữa 04 phòng học, khu vệ sinh học sinh, cổng hàng rào, cột cờ, sân đan và rãnh thoát nước

08/6/2020

41

84/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Trung học cơ sở Phong Hòa,

hạng mục: Sửa chữa khối hiệu bộ, khối phòng học, tầng trệt khối chức năng, nhà vệ sinh giáo viên, xây mới nhà vệ sinh

08/6/2020

42

77/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Vĩnh Thới 1 (điểm chính-giai đoạn 2), hạng mục: Xây dựng 04 phòng học

04/6/2020

43

78/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Khánh,

hạng mục: Xây dựng mới

04/6/2020

44

79/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường nội bộ cụm dân cư Tân Thành,

hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường

04/6/2020

45

74/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Tư Phàn,

hạng mục: Sửa chữa

03/6/2020

46

71/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Khu hành chính - Trung tâm VHHTCĐ xã Long Hậu,

hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

28/5/2020

47

72/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Khu hành chính xã Tân Phước,

hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

28/5/2020

48

47/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống đèn đường Quốc lộ 54 (Định Hòa - Vĩnh Thới) giai đoạn 1,

hạng mục: Hệ thống chiếu sáng công cộng

26/3/2020

49

09/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình

Khắc phục sạt lở đường cặp kênh Cái Mít xã Vĩnh Thới

15/01/2020

50

08/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình

Khắc phục gia cố sạt lở xã Định Hoà

15/01/2020

51

07/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình

Khắc phục sạt lở kênh Mương Khai xã Phong Hoà

15/01/2020

52

06/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình

Khắc phục gia cố sạt lở xã Tân Hoà

15/01/2020

53

05/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình

Khắc phục sạt lở dốc cầu ngã 3 Thới Mỹ xã Vĩnh Thới

15/01/2020

54

02/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 2) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

55

01/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 3) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

NĂM 2019

01

512/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Phòng Giáo dục và Đào tạo,

hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa

30/12/2019

02

507/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bờ Đĩa, hạng mục: Nạo vét

23/12/2019

03

505/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nâng cấp đê bao kênh Hai Đượm,

hạng mục: Đắp bờ bao

18/12/2019

04

504/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Cầu Dừa,

hạng mục: Sửa chữa

18/12/2019

05

503/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cống tròn các xã,

hạng mục: Cống tròn phi 80cm, dài 10m

18/12/2019

06

502/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Thuỷ Lợi 10, hạng mục: Nạo vét

18/12/2019

07

449/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Tư Chình,

hạng mục: Sửa chữa

12/12/2019

08

448/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Mương Lớn - Bà Sáu Ốm,

hạng mục: Nạo vét

12/12/2019

09

438/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Mầm non Phong Hòa 1
hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, 13 phòng chức năng, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật

03/12/2019

10

437/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cứng hóa đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến Long Thành
hạng mục: Nền và mặt đường

28/11/2019

11

435/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Điền Tây Dưới
hạng mục: Sửa chữa

26/11/2019

12

433/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường Ngô Gia Tự (giai đoạn 1)
hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nền và mặt đường

20/11/2019

13

431/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp đê bao kênh Mương Khai
hạng mục: Đắp bờ bao

20/11/2019

14

430/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Sáu Mập
hạng mục: Sửa chữa

20/11/2019

15

425/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Chín Bẹ
hạng mục: Sửa chữa

12/11/2019

16

424/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Hội Trụ
hạng mục: Sửa chữa

12/11/2019

17

422/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nạo vét kênh Bà Ba Ta, hạng mục: Nạo vét

12/11/2019

18

420/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Kênh Phèn
hạng mục: Sửa chữa

07/11/2019

19

419/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Sáu Nồi
hạng mục: Sửa chữa

07/11/2019

20

414/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung số 1 Hòa Long
hạng mục: Nâng cấp khu giết mổ và nhốt gia súc tập trung, di dời và nâng cấp hàng rào, sân đan, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, nâng cấp đường đan vào lò giết mổ, đài nước 10m3, công nghệ, giếng khoan, hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành, công nghệ xử lý nước thải, san lấp mặt bằng

31/10/2019

21

413/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lai Vung - Lấp Vò
hạng mục: Xây tường chắn và thảm bê tông nhựa nguội mặt sân

31/10/2019

22

412/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lai Vung - Lấp Vò
hạng mục: Sơn hàng rào và trồng hoa kiểng

31/10/2019

23

401/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến đường nội ô thị trấn Lai Vung
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

31/10/2019

24

400/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ Nguyễn Thị Minh Khai và huyện lộ 30/4)
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

31/10/2019

25

394/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đình Tân Hoà - Vĩnh Thới
hạng mục: Sửa chữa

29/10/2019

26

325/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở UBND thị trấn Lai Vung
hạng mục: Sửa chữa

25/10/2019

27

320/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ Phan Văn Bảy)
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

22/10/2019

28

199/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu đường Hộ Bà Nương (cầu Hộ Bà Nương - cầu Hai Đức) giai đoạn 1
hạng mục: Nền, mặt đường và cống ngang đường

27/9/2019

29

105/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tuyến đường trải đá rạch Cái Bần Dưới
hạng mục: Khắc phục sạt lở tạm thời

22/5/2019

30

98/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Long Hậu 1 (điểm chính)
hạng mục: Khối học tập, khối hành chính + phục vụ học tập, sân đan bồn hoa, hệ thống thoát nước ngoài nhà, hệ thống báo cháy tự động, san lấp mặt bằng

14/5/2019

31

97/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến Ba Dinh - Xẻo Gáy
hạng mục: Nền và mặt đường

08/5/2019

32

96/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Ngô Gia Tự
hạng mục: Nền mặt đường và cống ngang đường

04/5/2019

33

90/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Long Hậu 1 (điểm chính)
hạng mục: Cổng - hàng rào, cột cờ, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên

10/4/2019

34

89/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Hoạ Đồ, hạng mục: Đắp bờ bao

09/4/2019

35

84/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái Hộ Xã Đường bờ nghịch
hạng mục: Nền, mặt đê bao và cống thoát nước

05/4/2019

36

61/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hóa đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến kênh Tầm Vu
hạng mục: Nền và mặt đường

01/4/2019

37

59/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cả Cao, hạng mục: Nạo vét

26/3/2019

38

55/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hóa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến (từ cầu Long Hậu - cầu Cán Cờ)
hạng mục: Nền, mặt đê bao và cống thoát nước

25/3/2019

39

54/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Hòa 2 (điểm chính)
hạng mục: Sửa chữa 14 phòng học, khu vệ sinh giáo viên-học sinh, cổng-hàng rào, sân đan và rãnh thoát nước

25/3/2019

40

53/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Dương 1
hạng mục: Khối 8 phòng học, hành chính, quản trị - phục vụ học tập, nhà xe giáo viên, cổng, hàng rào, sân đan, cột cờ, nhà bảo vệ

22/3/2019

41

49/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Thành 2 (điểm chính)
hạng mục: Xây dựng 07 phòng học + phòng chức năng, cổng hàng rào, sân đan, cột cờ và nhà xe

15/3/2019

42

46/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Mở rộng chợ Tân Dương (giai đoạn 1)
hạng mục: San lắp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước

12/3/2019

43

44/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND Huyện
hạng mục: Sửa chữa trụ sở, VP đăng ký quyền sử dụng đất, XD mái che nhà xe, nhà vệ sinh

11/3/2019

44

42/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Hòa 1 (điểm Tân Thuận A)
hạng mục: Sửa chữa 06 phòng học, nhà WC học sinh, xây dựng nhà WC giáo viên, cổng hàng rào

05/3/2019

45

36/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Mẫu giáo Long Thắng (điểm chính) bổ sung
hạng mục: 04 phòng học, sân đan, thiết bị, hệ thống thoát nước (giai đoạn 2)

26/02/2019

46

35/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường 1/5 (bên hông trường tiểu học thị trấn Lai Vung)
hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước

21/02/2019

47

25/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Ông Tùng, hạng mục: Sửa chữa

13/02/2019

48

23/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tượng đài lưu niệm xã Phong Hoà
hạng mục: Trùng tu tượng đài và phòng trưng bày

28/01/2019

49

14/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Sáu La - Năm Nhông
hạng mục: Nạo vét

24/01/2019

50

13/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Mương Trâu
hạng mục: Sửa chữa

21/01/2019

51

12/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Ban chỉ huy quân sự huyện (giai đoạn 2)
hạng mục: XD sân khấu, cột cờ, sân đan và nhà xe

21/01/2019

52

07/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bà Bóng, hạng mục: Nạo vét

16/01/2019

53

03/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét Kênh thuỷ lợi giữa 3.1
hạng mục: Nạo vét

14/01/2019

54

02/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Xẻo Xây
hạng mục: Sửa chữa

04/01/2019

55

01/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Tư Teo
hạng mục: Sửa chữa

04/01/2019

Danh mục chính Menu