Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Lai Vung

Bí thư Tỉnh uỷ nói chuyện chuyên đề về cải tiến lề lối làm việc và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 (29/09/2014)

Ngày 27/9/2014, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ nói chuyện chuyên đề về cải tiến lề lối làm việc và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 với các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Huyện uỷ; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành và đoàn thể huyện; Bí thư, các Phó Bí thư Chi bộ ngành huyện; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn.
Liên kết bảo vệ vườn mùa lũ mô hình cần nhân rộng (27/09/2014)

Hiện nay, việc liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp đang dần phát huy được hiệu quả tích cực, thay thế dần tập quán sản xuất cá thể, manh mún trước đây. Những mô hình liên kết này cần được nhân rộng trong huyện, góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Kiểm tra các xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện (29/09/2014)

Trong 02 ngày 25 - 26/9/ 2014, Đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới huyện Lai Vung tiến hành xét, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2014 tại các xã Hòa Long, Long Thắng, Vĩnh Thới và xã Tân Thành, huyện Lai Vung.
Đăng ký xe máy bị mất, có được làm lại không? (25/11/2013)

Năm 2002 bà Nguyễn Thị Lệ Dung (TP. Hà Nội) có mua 1 xe máy hiệu Viva, đã được cấp giấy đăng ký xe. Trong quá trình sử dụng do sơ suất bà Dung làm thất lạc giấy đăng ký xe. Vậy, trường hợp của bà Dung có được cấp lại giấy đăng ký xe không, nếu có thì cơ quan nào cấp, thời gian cấp là bao lâu?Tên đăng nhập
Mật khẩu: